Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παγγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/02/2021-24/02/2021

Δείτε επίσης:  Φορολογικές δηλώσεις: Μειώνεται το όριο του 30% για ηλεκτρονικές αποδείξεις
Διαβάστε επίσης »