Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία:


Πέμπτη, Φεβρουάριος 25, 2021

Προκήρυξη

Διαβάστε επίσης »