13 Ιανουαρίου 202113 Ιανουαρίου 2021

img

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

2 ΠΕ Αρχαιολόγων


3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών


1 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 14/01/2021 έως 20/01/2021.