Το πρώτο εξάμηνο του 2021 βρήκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταβάλλει προσπάθειες για τη λήξη της πανδημίας και την τοποθέτηση της ΕΕ στον δρόμο προς την ανάκαμψη. Μια πιο πράσινη και δίκαιη ΕΕ, ανοιχτές και εποικοδομητικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο και προστασία των Ευρωπαίων έναντι της νόσου Covid-19 ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ας κάνουμε μια ανασκόπηση στις επιτυχίες του Κοινοβουλίου από τις αρχές του 2021.

Πηγή: Multimedia Center του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Διαβάστε επίσης »