Έως και 24/3 θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις όσα καταστήματα λιανικής επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα e-λιανικό που προβλέπει επιδότηση 100% έως 5.000 € για δημιουργία ή την αναβάθμιση e-shop λιανικής πώλησης.

Δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα έχουν οι εταιρίες που έχουν υλοποιήσει e-shop από την ημέρα εφαρμογής του πρώτου lockdown το Μάρτιο του 2020 έως και σήμερα ή όσες επιθυμούν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό κατάστημα υπό την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση θα γίνει εντός έξι μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί έως 30.9.2019 (χαρακτηρίζονται υφιστάμενες) και όσες συστάθηκαν στη συνέχεια και έως την 7.11.2020 (χαρακτηρίζονται νεοσύστατες).

Το σύνολο της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 80.000.000 ευρώ και αφορά σε 16.000 επιχειρήσεις εφ όσον εξαντλήσουν τα 5.000 ευρώ, ενώ υπολογίζεται οι ενταχθέντες θα φτάσουν τις 18.000 με προοπτική, εφ όσον υπάρξει μεγάλη ζήτηση, το κονδύλι να αυξηθεί περαιτέρω.

Δικαιούχοι

Αναλυτικότερα, δικαιούχοι είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. 

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν πρώτη δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο αλλά δευτερεύουσα, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της δευτερεύουσας δραστηριότητας είναι μεγαλύτερος από αυτόν της κύριας. 

Προκειμένου κάποιος να κριθεί επιλέξιμος, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να  λειτουργεί σε δύο γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive, να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Υποχρεωτικό είναι επίσης να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες κατανέμονται ως εξής:

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά λογισμικό και συναφή προϊόντα υποστήριξης της λειτουργίας του καταστήματος. Εφ όσον κάποιος επιθυμεί να αναβαθμίσει το ηλεκτρονικό του κατάστημα ο εξοπλισμός πληροφορικής δεν επιδοτείται και το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει είναι 3.500 ευρώ..

Από την επιδότηση εξαιρούνται: 

1. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

2. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας.

3. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

Όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

Διαβάστε επίσης »