αγωγές δικηγόρων

Ομαδικές αγωγές δικηγόρων για την επιστρεπτέα προκαταβολή

0 Σχόλια

Στα δικαστήρια προσφεύγουν οι δικηγόροι με ομαδικές προσφυγές κατά της κυβερνητικής απόφασης με την οποία αποκλείστηκαν από τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, ενώ συνεχίζουν τη συλλογή υπογραφών διεκδικώντας: α) την απαλλαγή, άλλως αναστολή, καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. β) την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος έτους 2020, λαμβανομένης υπόψη της αναστολής επί της ουσίας, της άσκησης του επαγγέλματός μας και γ) Την απαλλαγή, άλλως τη μείωση, στον χαμηλότερο συντελεστή του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες (15%) και την επέκταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ εισοδημάτων ελευθέρων επαγγελματιών από το ποσό των 10.000 ευρώ στο ποσό των 25.000 ευρώ. Ειδικότερα η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε ανακοίνωση της καταγγέλλει ανισότητα στην αντιμέτωπη των δικηγόρων σε σχέση με άλλους κλάδους εργαζομένων και τονίζει: <<Η Ολομέλεια θεωρεί μείζονος σημασίας τη διαρκή λειτουργία της απονομής της Δικαιοσύνης, η οποία ανήκει, άλλωστε, στον σκληρό πυρήνα της πολιτειακής λειτουργίας και αποτελεί πυλώνα της Δημοκρατίας. Αποτελεί αναγκαιότητα για την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και τη ρύθμιση ζητημάτων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Π ρος τούτο, και σε συνέχεια της συνάντησης της αντιπροσωπείας της Ολομέλειας με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας, έχει προτείνει στην Κυβέρνηση συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας των Δικαστηρίων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση του χρονικού διαχωρισμού των υποθέσεων και την τήρηση των προβλεπόμενων…

Διαβάστε το »