Εργ. Νομοθεσία

Τα διαλείμματα εργασίας παρατείνουν το ωράριο εργασίας; Τι ισχύει για τον χρόνο διαλείμματος

0 Σχόλια

6 Απρίλιος 20216 Απρίλιος 2021 Οι διακοπές εργασίας για ελαφρύ πρόγευμα (κολατσιό) ή για μεσημβρινό γεύμα καθώς και τα διαλείμματα εργασίας (για απλή ανάπαυση), δεν περιλαμβάνονται στις ώρες εργασίας. Με άλλα λόγια, δεν θεωρούνται χρόνοι πραγματικής εργασίας, με συνέπεια την ανάλογη παράταση του ημερήσιου ωραρίου, εκτός βέβαια αν ο εργοδότης χορηγεί οικειοθελώς ή με συμφωνία το διάλειμμα χωρίς να το εργάζεται ο μισθωτός. Σημειωτέον ότι, ως χρόνος εργασίας θεωρείται κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος βρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τα καθήκοντά του. Ακόμα, ο εργοδότης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποχρεώσει τους μισθωτούς να παραμείνουν μέσα στον τόπο εργασίας τους κατά τις ώρες διακοπής ή διαλείμματος. Ως ωράριο νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος βρίσκεται στον χώρο εργασίας και παρέχει την εργασία του υπό τις οδηγίες του εργοδότη του. Το ωράριο ρητά καθορίζεται στην ατομική σύμβαση, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης του συμβατικού ή του νομίμου ωραρίου τίθενται εν εφαρμογή τα της υπερεργασίας και υπερωρίας με τις ανάλογες προσαυξήσεις. Το άρθρο 4 του ΠΔ 88/99 προβλέπει ότι σε περίπτωση απασχόλησης άνω των έξι ωρών ημερησίως, ο εργαζόμενος δικαιούται διαλείμματος δεκαπέντε λεπτών τουλάχιστον. Όταν αναφερόμαστε σε διάλειμμα εννοούμε τα χρονικά διαστήματα παύσης της ημερήσιας εργασίας κατά τα οποία ο εργαζόμενος λαμβάνει το μεσημβρινό γεύμα του, το κολατσιό του ή απλώς ξεκουράζεται….

Διαβάστε το »

Εργασία εκτός έδρας: Τι είναι, πως πληρώνεται

0 Σχόλια

1. Η έννοια του όρου εκτός έδρας Όταν αναφερόμαστε στην απασχόληση του εργαζομένου εκτός έδρας, εννοούμε κατ΄ αρχήν ότι υπάρχει η επαγγελματική εγκατάσταση του εργοδότη, στην οποία παρέχεται κατά τρόπο μόνιμο και συνήθη η εργασία του. Όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία εκτάκτως, σε νέο τόπο, διαφορετικό από αυτόν που είχε αρχικά συμφωνηθεί ως τόπος παροχής της εργασίας του, δικαιούται την εκτός έδρας αποζημίωση. του Βασίλειου Παπαβασιλείου – Οικονομολόγος, Μ.Β.Α. Γενικότερα, η ανωτέρω αποζημίωση οφείλεται σ΄ εκείνους τους μισθωτούς, οι οποίοι έχουν προσληφθεί για να εργαστούν σε ορισμένο τόπο, πλην όμως παρουσιάζεται ανάγκη να απασχοληθούν πρόσκαιρα (για λίγο χρόνο) μακριά από αυτόν. Συνεπώς, όταν οι μισθωτοί είναι υποχρεωμένοι από τη σύμβαση εργασίας να απασχολούνται σε διάφορους τόπους μακριά από την έδρα τους (όπως λ.χ. οι εμπορικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.) καθώς και για την εκτέλεση μεταφορών σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, δεν πρόκειται για αποστολή προς εργασία και διανυκτέρευση εκτός έδρας. Επίσης, όταν ο μισθωτός μετατίθεται ή τοποθετείται σε άλλο τόπο για μόνιμη εργασία, δεν δικαιούται να αξιώσει την πληρωμή της παραπάνω αποζημίωσης (Α.Π. 650/90, 1484/90, 1165/99, ΔΕΝ 2000 σελ. 302). Η έδρα της εργασίας του μισθωτού δεν είναι ανάγκη να ταυτίζεται με την έδρα της επιχείρησης, αλλά ως τόπος παροχής της εργασίας μπορούν να συμφωνηθούν διάφοροι τόποι, αν αυτό επιβάλλεται από το είδος και την φύση της παρεχόμενης εργασίας. Η σχετική…

Διαβάστε το »

Καθαρά Δευτέρα: Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

0 Σχόλια

Στις 15 Μαρτίου «πέφτει» φέτος η Καθαρά Δευτέρα. Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η Καθαρά Δευτέρα δεν συμπεριλαμβάνεται στις επίσημες αργίες για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρή Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955). Αν μία επιχείρηση λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση (ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε βάσει ΣΣΕ, Καν. Εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου), τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται για την εργασία τους, προσαύξηση μισθού 1/25 οι υπάλληλοι και ένα επιπλέον ημερομίσθιο οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, με την προσαύξηση 75% των αποδοχών τους. Mην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας (κουδουνάκι & feed), ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι, ή να μας ακολουθήσετε στο Google News, ή να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook, ή να μας ακολουθήσετε στο twitter και στο κανάλι του Youtube!

Διαβάστε το »

Εργατικό ατύχημα: Πότε θεωρείται τροχαίο ατύχημα κατά την μετάβαση στην εργασία ως ατύχημα εντός εργασίας

0 Σχόλια

Έννοια εργατικού ατυχήματος. Τροχαίο ατύχημα κατά την μετάβαση στην εργασία, θεωρείται ως ατύχημα εντός εργασίας, εφόσον υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ ατυχήματος και εργασίας. Ευθύνη εργοδότη για την ορθή τήρηση και μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων (τόπος εργασίας, ωράριο κλπ.) Προσφυγή κατά απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με την οποία απορρίφθηκε ο χαρακτηρισμός του τροχαίου ατυχήματος του προσφεύγοντος ως εντός εργασίας. Ως εργατικό ατύχημα θεωρείται κάθε βίαιο συμβάν, το οποίο προκάλεσε θάνατο ή αναπηρία, που παρακωλύει την εργασία και το οποίο επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, τελεί δε προς αυτήν, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος (ΣτΕ 1727/2016, 1291/2015, 3009/2005, 1692/2003, 3280/1992 Ολ., πρβλ. ΣτΕ 1549/2013, 3485/2011 κ.ά.)· υφίσταται, δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εργασίας και του ατυχήματος (ΣτΕ 1291/2015, 2394/1991). Περαιτέρω, ως ατύχημα με το χαρακτήρα αυτόν θεωρείται και το επισυμβάν, υπό ανάλογες συνθήκες, κατά τη μετάβαση του ασφαλισμένου στον τόπο της εργασίας του ή την αποχώρησή του από αυτόν, αρκεί να υφίσταται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ εργασίας και ατυχήματος (ΣτΕ 3785/2014, 454, 1549, 4299/2013, 1012/2003, 5446/1995,575/1993, 2574, 394/1992, 3475/1987 κ.ά.). Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέτει εντός ορισμένου χρόνου και ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, πίνακες, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τον τόπο εργασίας των εργαζομένων καθώς και το ωράριο εργασίας τους, ενώ η ορθότητα των…

Διαβάστε το »

Δικαιώματα ανέργων από την κατοχή δελτίου ανεργίας

0 Σχόλια

5 Μαρτίου 20215 Μαρτίου 2021 Δικαιώματα ανέργων από την κατοχή δελτίου ανεργίας Μια νέα ενότητα στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ ενημερώνει για τα δικαιώματα που παρέχει το δελτίο ανεργίας στους κατόχους του. Οι άνεργοι κάτοχοι του δελτίου μπορούν να επισκεφτούν την ενότητα «Δικαιώματα ανέργων από την κατοχή δελτίου ανεργίας» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/documents/10182/28436/DikaiwmataAnergwn και να βρουν συγκεντρωμένες όλες τις παροχές και τα οφέλη –πλην επιδομάτων και οικονομικών βοηθημάτων.   Mην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας (κουδουνάκι & feed), ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι, ή να μας ακολουθήσετε στο Google News, ή να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook, ή να μας ακολουθήσετε στο twitter και στο κανάλι του Youtube!

Διαβάστε το »

Εργασία μερικής απασχόλησης (part time) – Πόσα ένσημα δικαιούστε

0 Σχόλια

Ένσημα 25 ημερών δικαιούνται υπό προϋποθέσεις και οι εργαζόμενοι με καθεστώς part time. Η νομοθεσία του ΙΚΑ προβλέπει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι μερικώς ή εκ περιτροπής απασχολούμενοι δικαιούνται περισσότερα ένσημα από αυτά που αναλογούν στις ημέρες της πραγματικής τους εργασίας μέσα στο μήνα. Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ είναι υποχρεωμένες να υπολογίζουν σωστά τα ένσημα που αναλογούν σε όσους έχουν μερική απασχόληση, ή εργασία για λίγες μέρες το μήνα, ή δουλεύουν με μειωμένο ωράριο. Δεν το κάνουν όμως σε πολλές περιπτώσεις, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία. Ιδού τι ισχύει σύμφωνα με το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας και σε ποιές περιπτώσεις προβλέπονται περισσότερα ένσημα: – Μερική απασχόληση με μισθό (4 ώρες τη μέρα, κάθε μέρα). Δικαιούνται ένσημα 25 ημερών. – Εκ περιτροπής εργασία (μερικές μέρες την εβδομάδα). Αν είναι με μισθό, και καθεστώς πενθημέρου, δικαιούνται 1 επιπλέον μέρα ασφάλισης για εργασία 3 ημερών και άνω την εβδομάδα. Δηλαδή, εργαζόμενος για 3 ημέρες την εβδομάδα, δικαιούται ένσημα για 4. Για εργασία 4 ημερών δικαιούται ένσημα για 5 ημέρες. Στο πενθήμερο, εργαζόμενος που δουλεύει 12 μέρες το μήνα δικαιούται ένσημα για 16, και με 4 μέρες εργασία την εβδομάδα, δικαιούται ένσημα για 20 μέρες. Όταν απασχολείται ή βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη όλες τις μέρες του μήνα, δικαιούται ένσημα 25 ημερών. Ένας μισθωτός δηλαδή που είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για εργασία και ο εργοδότης…

Διαβάστε το »

Άδειες & διευκολύνσεις μονίμων υπαλλήλων, υπαλλήλων ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ

0 Σχόλια

Για να διαβάσετε τον Ν. 4674/2020 “Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” – Ρύθμιση θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων, πατήστε εδώ:  ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΑΧ Για να δείτε τις άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πατήστε εδώ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΟΧ Για να διαβάσετε την Εγκύκλιο/οδηγό αναφορικά με άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (Επικουρικό προσωπικό) πατήστε εδώ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΔΕΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε το »

Σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία: Τι προβλέπει ο νόμος για το θύμα

0 Σχόλια

Τι προβλέπει ο νόμος για τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Τι μπορεί να κάνει το θύμα όταν πρόκειται για εργοδότη και τι για συνάδελφο Πλέον, για τις υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ή εκφοβισμού σε εργασιακούς χώρους, τα θύματα έχουν κάποια όπλα στα χέρια τους. Όπως εξήγησε και στην εκπομπή του Open «Τώρα ό,τι συμβαίνει», η δικηγόρος Ανδριάνα Ζαχαρίου, η παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, κατηγοριοποιείται ως εξής: Σεξουαλική Ηθική Λεκτική βία Σωματική βία Η δικηγόρος στάθηκε ιδιαιτέρως στην ηθική παρενόχληση, το λεγόμενο mobbing, το οποίο συναντάται μόνο στον εργασιακό χώρο. Πρόκειται για μια συστηματική ψυχολογική και ταπεινωτική βία, με αποτέλεσμα το θύμα να περιθωριοποιείται από τους υπόλοιπους στον εργασιακό του χώρο και να εξαναγκάζεται να φύγει τελικά από αυτόν. Το mobbing μπορεί να γίνει και από τον συνάδελφο και από τον προϊστάμενο και από τον εργοδότη. Συνήθως, η ηθική παρενόχληση είναι το αποτέλεσμα τιμωρησίας, επειδή το θύμα δεν δέχθηκε τη σεξουαλική παρενόχληση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία: Το 55% των γυναικών στην ΕΕ έχουν δεχθεί τουλάχιστον από μία φορά παρενόχληση στον εργασιακό χώρο Στην Ελλάδα η αναλογία αυτή έρχεται σε μία στις τρεις γυναίκες Αναφορικά με τα εργαλεία που έχει στα χέρια του το θύμα της οποιασδήποτε μορφής παρενόχλησης, και είτε πρόκειται από εργοδότη, είτε από προϊστάμενο, είτε από συνάδελφο έχει δικαίωμα μήνυσης εντός όμως, τρίμηνης προθεσμίας. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι πλημμέλημα και για τα πλημμελήματα ισχύει…

Διαβάστε το »

Τα δικαιώματα των Υπαλλήλων αυξημένου κινδύνου: Ποιες διευκολύνσεις ισχύουν

0 Σχόλια

13 Φεβρουαρίου 202113 Φεβρουαρίου 2021 Οι Υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην ΚΥΑ  του Σεπτεμβρίου) δύνανται –  κατόπιν Αίτησής τους – να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια απουσίας, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό δυνάμει των παγίων διατάξεων περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή από ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσιας ή ιδιωτικής), η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικού παραπεμπτηρίου εγγράφου της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην 16η   κορωνο-Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Υπάλληλοι που απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας για λόγους προστασίας της υγείας τους, παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως, εφόσον είναι δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία. Στους Υπαλλήλους, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και στους οποίους χορηγείται η ειδική άδεια απουσίας υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να εργάζονται εξ αποστάσεως, για κάθε 4 ημέρες ειδικής άδειας απουσίας, η 4η ημέρα χρεώνεται με κανονική άδεια, ή εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο με οποιαδήποτε άλλη άδεια, εκτός της αναρρωτικής, δικαιούται ενδεχομένως ο Υπάλληλος, ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπονται για τη χορήγηση των αδειών αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ειδική άδεια απουσίας δεν χορηγείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 4 ημερών, σε περίπτωση δε που διακοπεί πριν την ολοκλήρωση διαστήματος 4 ημερών χωρίς…

Διαβάστε το »

Πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο δημόσιο

0 Σχόλια

25 Ιανουαρίου 202125 Ιανουαρίου 2021 Μερικές χρήσιμες παρατηρήσεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο δημόσιο: Η αναγνώριση προϋπηρεσίας είναι δύο μορφών: Α)Η βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 69/2016(δείτε το ΕΔΩ). Β )η μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε Νομικά Προσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και σε Νομικα Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και δε ΔΕΚΟ. Η μισθολογική αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 4354/2015( δείτε τον ΕΔΩ). Στις αιτήσεις που κάνουν οι συνάδελφοι θα πρέπει να διευκρινίζουν ποια μορφή (βαθμολογική ή μισθολογική) αναγνώρισης προϋπηρεσίας διεκδικούν. Αν διεκδικούν και τις δύο μορφές θα πρέπει να το αναφέρουν ρητά στην αίτηση τους. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος του εργαζόμενου και να είναι σε συναφές αντικείμενο. Οι συνάδελφοι που έχουν προϋπηρεσία σε δημοτικές εταιρίες (ΝΠΙΔ) σε προγράμματα όπως…

Διαβάστε το »

Τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία για την κακοκαιρία

0 Σχόλια

17 Ιανουαρίου 202117 Ιανουαρίου 2021 Για ζητήματα που αφορούν την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους τμήματα του ΣΕΠΕ Αναφορικά με τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν σε περιοχές της χώρας, το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει τα ακόλουθα σε σχέση με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία: – Οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα κατά περίπτωση τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και δυνατότητες, για την μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε κίνδυνο λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και να τους παρέχουν τις κατάλληλες οδηγίες. – Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαμβανομένων υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους. – Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν. – Να χορηγείται στους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής προστασίας για προστασία από το ψύχος. – Στην περίπτωση εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων, για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσής τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης λόγω…

Διαβάστε το »

Διάκριση υπαλλήλου και εργάτη – Διαφορά στην αποζημίωση απόλυσης

0 Σχόλια

Από τον συνδυασμό των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αλλά και από την πάγια θέση της νομολογίας ιδιωτικός υπάλληλος θεωρείται κάθε πρόσωπο που ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα επ’ αντιμισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, σε ιδιωτικό κατάστημα, γραφείο ή γενικά επιχείρηση και παρέχει εργασία αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μη σωματική. Κατά την έννοια αυτή, η διάκριση του μισθωτού σε υπάλληλο ή εργάτη, εξαρτάται από το είδος της παρεχομένης από αυτόν εργασίας και όχι από τον χαρακτηρισμό που της αποδίδει η εργασιακή σύμβαση ή από τον τρόπο που ο μισθωτός αμείβεται. Όσοι ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, είναι εξοικειωμένοι με την λέξη «εργάτης» και «υπάλληλος». Δεν γνωρίζουν όμως όλοι ότι υπάρχουν εννοιολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ιδιοτήτων, οι οποίες διαμορφώνουν και διαφορετικό εργασιακό καθεστώς. Ειδικότερα όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες, είτε είναι εξειδικευμένες αναφερόμενες σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους είτε είναι οι γενικές, προσδιορίζουν ξεχωριστά τις αμοιβές των εργατών/εργατοτεχνιτών και των υπαλλήλων. Οι αμοιβές των εργατών/εργατοτεχνιτών είναι αισθητά χαμηλότερες από αυτές των υπαλλήλων. Διαφορετικός είναι και ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής του εργάτη από τον υπάλληλο. Ο εργάτης αμείβεται με ημερομίσθιο ενώ ο υπάλληλος με μηνιαίο μισθό, (αποτελούμενο από 25 ημερομίσθια).Τα επιδόματα (δώρα) Χριστουγέννων, Πάσχα και αδειών υπολογίζονται και εκείνα διαφορετικά. Για τον εργάτη με βάση το ημερομίσθιο και για τον υπάλληλο με βάση τον μηνιαίο μισθό του. Η διάκριση δε της εργασίας του μισθωτού…

Διαβάστε το »