Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο

Με προίκα 88 δισ. ευρώ το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

0 Σχόλια

Σε 88 δισ. ευρώ καθορίζονται οι πόροι του νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) της περιόδου 2021- 2027, σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία μεταξύ της πορτογαλικής προεδρίας και της Ευρωβουλής. Το νέο ΕΚΤ+ συγχωνεύει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία και το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την υγεία. Προτεραιότητά του είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ευκαιριών απασχόλησης, η καταπολέμηση της φτώχειας, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ των νέων, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, της υγείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, με βάση την πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, το EKΤ+: *Θα επενδύσει στους νέους, που έχουν πληγεί σκληρά από την κοινωνικοοικονομική κρίση μετά την πανδημία του κορονοϊού. Τα κράτη-μέλη στα οποία το μέσο ποσοστό νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ε.Ε. θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5% των πόρων που τους αναλογούν από το ΕΚΤ+ ώστε να βοηθήσουν τους νέους αυτούς να αποκτήσουν προσόντα ή να βρουν μια ποιοτική θέση εργασίας. Όλα τα άλλη κράτη-μέλη θα πρέπει ναδιαθέσουν επαρκή κονδύλια από τους πόρους τους στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ σε στοχοθετημένες δράσεις για τη στήριξη των…

Διαβάστε το »