ιδιοκτήτες

Καμπανάκι της ΑΑΔΕ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

0 Σχόλια

Λίγες ημέρες προθεσμία έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά τα μισθωτήρια συμβόλαια για τα ακίνητα που ενοικιάζουν. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να καταχωρίσουν τις δηλώσεις τους για μισθωτήρια που έχουν λήξει ή δεν έχουν δηλωθεί, ώστε να αποφύγουν πρόστιμα και κυρώσεις. Η διαδικασία, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, είναι απλή και αφορά: μισθωτήρια συμβόλαια που έγιναν προ του 2014 μισθωτήρια συμβόλαια που έχουν ανανεωθεί σιωπηρά μισθωτήρια συμβόλαια που έχουν λήξει Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων: • Να υποβάλουν δήλωση για παλαιό μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014, ήταν σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet. Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις και περιλαμβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου 2020. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της παλαιάς σύμβασης, δηλαδή τα ονόματα και τους ΑΦΜ των αντισυμβαλλομένων (εκμισθωτής και μισθωτής), το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και την ημερομηνία λήξης, αν υπάρχει. Αν οι συμβάσεις μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καμία ημερομηνία λήξης κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. • Να υποβάλουν δήλωση λύσης κάθε μίσθωσης η οποία έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά οποτεδήποτε και έχει λυθεί…

Διαβάστε το »