κουρεμένα ενοίκια

Πώς μπορείτε να διορθώσετε τα λάθη στις δηλώσεις για τα κουρεμένα ενοίκια -Ανοιχτή μέχρι τις 19 Απριλίου η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

0 Σχόλια

Τα λάθη και τις παραλείψεις που έκαναν στις δηλώσεις για τα «κουρεμένα» κατά 40% ενοίκια της περιόδου Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020 έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν σταδιακά έως και τις 19 Απριλίου 2021. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να αποζημιωθούν από το κράτος για τα ενοίκια που έχασαν. Η ΑΑΔΕ άνοιξε χθες την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις διορθώσεις και δίνει οδηγίες στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τη σωστή συμπλήρωση των δηλώσεων COVID. Ειδικότερα: 1. Οι εκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους. 2. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» αφορά σε εκμίσθωση ακινήτου, για το οποίο έχει υποβληθεί μεταγενέστερα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από τον μισθωτή, για υπεκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου προς τρίτο πρόσωπο (υπομισθωτή). Στην περίπτωση αυτή δικαιούχος των μέτρων στήριξης των εκμισθωτών δύναται να είναι μόνο ο υπεκμισθωτής, με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων μείωσης του μισθώματος και στο πρόσωπο του υπεκμισθωτή για επαγγελματική του εγκατάσταση, οπότε κατ’ ανάλογη εφαρμογή δικαιούχος των μέτρων στήριξης είναι και ο εκμισθωτής για τη μίσθωση αυτή. Ο εκμισθωτής θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected], προκειμένου να του παρασχεθούν οδηγίες 3. Η «Δήλωση…

Διαβάστε το »