Κουτσολιούτσος

Η τρικλοποδιά Κουτσολιούτσου, το σχέδιο εξυγίανσης και τα 252.550χιλιάδες ευρώ

0 Σχόλια

Καταψηφίστηκε η έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης της Folli Follie. Στην καταψήφιση της πρότασης προχώρησε ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας Δημήτρης Κουτσολιούτσος, κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, κάτι που ενεργοποιεί τη διαδικασία διορισμού ειδικού εντολοδόχου, όπως προβλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικας. Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος εξέδωσε ανακοίνωση για την απόφαση του να καταψηφίσει την πρόταση εξυγίανσης στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Folli Follie, στην οποία αναφέρει τα εξής: Παραστάθηκα σήμερα 22.3.2021 δια των πληρεξουσίων δικηγόρων μου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOLLI FOLLIE ΑΕΒΤΕ προκειμένου να εκφέρω τη γνώμη μου, όπως μου ζητήθηκε, για τη Συμφωνία Εξυγίανσης που έχει υπογράψει η Διοίκηση της Εταιρείας με τους πιστωτές της. Δυστυχώς ήμουν αναγκασμένος να καταψηφίσω την πρόταση εξυγίανσης γιατί αυτή αφενός δεν πληροί τους όρους τους νόμου, και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή από το δικαστήριο, και αφετέρου γιατί το Επιχειρηματικό Σχέδιο που τη συνοδεύει είναι βασισμένο σε πλασματικά στοιχεία που ακόμη και αν ήθελαν υποτεθούν αληθινά, και πάλι η Εταιρεία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην χρεοκοπία και όσοι εργαζόμενοι έχουν απομείνει στην ανεργία. Ειδικότερα, η Συμφωνία Εξυγίανσης θα πρέπει να απορριφθεί αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο γιατί δεν την έχει αποδεχθεί το 40% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών, και ειδικότερα η Attica Bank που διατηρεί προσημείωση υποθήκης, αλλά και δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών…

Διαβάστε το »