σχέδιο εξυγίανσης

Το σχέδιο εξυγίανσης πλανάται στον Άγιο Στέφανο

0 Σχόλια

Ένα και μοναδικό θα είναι το μείζον θέμα που θα τεθεί στο τραπέζι των μετόχων της Folli Follie την 10η Μαρτίου. Οι μέτοχοι της εταιρείας θα συνεδριάσουν κατ΄πα τη γενική συνέλευση στα headquarters του Αγίου Στεφάνου για την έγκριση της από 31.12.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρείας βάσει των άρθρων 99 επ. και 106 δ του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), όπως τροποποιηθείς ίσχυε κατά τον χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας Εξυγίανσης. Έγκριση των ειδικότερων όρων και συμφωνιών της από 31.12.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης. Θα ψηφίσουν για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή όλων των συμβάσεων και την διενέργεια όλων εν γένει των πράξεων και ενεργειών σε εκτέλεση της από 31.12.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης – σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας – απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10ης Μαρτίου 2021, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 22α Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

Διαβάστε το »