ΣΕΜΑ

Υπουργική απόφαση για νέα υποχρεωτική ασφάλιση

0 Σχόλια

Την απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα, με τίτλο «Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207)», χαιρετίζει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), θεωρώντας ότι η εφαρμογή της θα συνδράμει τα μέγιστα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όσων εμπλέκονται σε υποθέσεις διευθέτησης – διαχείρισης και ρύθμισης ακάλυπτων υποχρεώσεων. Η συνδρομή του ΣΕΜΑ για τις διατάξεις που περιλήφθηκαν στη σχετική υπουργική απόφαση ήταν καθοριστική, καθότι της υπογραφής της προηγήθηκε σειρά επαφών εκπροσώπων του Συνδέσμου με υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, στα οποία υποβλήθηκε και εμπεριστατωμένο υπόμνημα, με το οποίο ο Σύνδεσμος έθεσε το πλαίσιο ασφάλισης και τους όρους κάλυψης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (σύνδικοι, μεσολαβητές, ειδικοί εντολοδόχοι, ειδικοί εκκαθαριστές), ενώ πρότεινε όρια και εξαιρέσεις για την ασφάλιση της συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας. Το τελικό κείμενο της υπουργικής απόφασης, που έλαβε την υπογραφή του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού στις 15 Απριλίου 2021, αφενός, ρυθμίζει ασφαλιστικά ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, αφετέρου, διευρύνει το πεδίο της υποχρεωτικής ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, περνώντας το μήνυμα ότι η άσκηση επαγγελμάτων που συνδέονται με την υγεία των πολιτών και τα οικονομικά τους συμφέροντα θα πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίζεται για τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης. Ο ΣΕΜΑ θα επιμείνει στην πάγια θέση του ότι στο καθεστώς της υποχρεωτικής ασφάλισης της…

Διαβάστε το »