ΣΒΑΚ Χανιά Πράσινο ταμείο

Προθεσμία από το Πράσινο Ταμείο στο Δήμο Χανίων για τα Σ.B.A.K. : Η απόφαση αφορά 162 δήμους – Δείτε ποιους στην Κρήτη…

0 Σχόλια

Το Πράσινο Ταμείο ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους Δήμους που έχουν ήδη ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με την Απόφαση ΔΣ 114.6 (ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) και την Απόφαση ΔΣ 118.1 (ΑΔΑ: 7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3) ότι το Πρόγραμμα είναι ενεργό, σύμφωνα και με την από 15/7/2020 Ανακοίνωση του. Οι ενταγμένοι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες ανάθεσης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και το Πράσινο Ταμείο θα χρηματοδοτήσει το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που προβλέπεται στην εκάστοτε Απόφαση ένταξης, μετά από έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επιπλέον, ορίζεται καταληκτική ημερομηνία δημοπράτησης των ΣΒΑΚ η 30η Απριλίου 2021. Ενταγμένοι Δήμοι που δεν θα δημοπρατήσουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία τα ΣΒΑΚ, θα απενταχθούν μετά από σχετική Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου. Μπορείτε να δείτε ακριβώς ποιοι είναι οι ενταγμένοι Δήμοι και το ποσό χρηματοδότησης καθενός στις Λίστες των δύο Αποφάσεων, επιλέγοντας τα δύο σημεία με χρωματική επισήμανση ανωτέρω. 18 Ιανουαρίου 2021, 20:02 ΜΜ

Διαβάστε το »