Συνθήκες εργασίας

Ανώτατο όριο απασχόλησης των εργαζόμενων για το πρώτο εξάμηνο 2021

0 Σχόλια

Ανώτατο όριο απασχόλησης των εργαζόμενων για το πρώτο εξάμηνο 2021 Καθορίζεται το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων Στις 48 ώρες το ανώτατο όριο απασχόλησης των εργαζόμενων σε βιομηχανικές και  βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το α’ εξάμηνο 2021 Με απόφαση του υπουργού Εργασίας,  σε συνέχεια της από 30ης Δεκεμβρίου 2020 γνώμης του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), καθορίζεται στις 48 ώρες το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το α’ εξάμηνο του 2021. Σημειώνεται ότι το εν λόγω όριο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το α΄ και β’ εξάμηνο 2020.

Διαβάστε το »