Τουριστικός προορισμός

Ευκαιρίες για τα ελληνικά ξενοδοχεία την επόμενη μέρα

0 Σχόλια

Τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο του κορωνοϊού στον ξενοδοχειακό κλάδο, εξετάζει νέα πανευρωπαϊκή έρευνα (sentiment survey) της Deloitte με τίτλο “Hotel Industry Sentiment Survey – March 2021”. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Deloitte στον κλάδο της Φιλοξενίας και Ψυχαγωγίας (Hospitality & Leisure) και βασίστηκε σε πρωτογενή δεδομένα και στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων από έναν σημαντικό αριθμό επενδυτών, επιχειρηματιών και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, κ.α.). Σημειώνεται ότι η εν λόγω έρευνα είναι η δέκατη σε μία σειρά αντίστοιχων ερευνών που ξεκίνησαν από την Deloitte τον Μάρτιο του 2020 και έχουν ως κύριο στόχο τη διαχρονική παρακολούθηση των επιπτώσεων και του αντίκτυπου του COVID-19 στον ευρωπαϊκό ξενοδοχειακό κλάδο καθώς και των προτεραιοτήτων και των εκτιμήσεων των επενδυτών και επιχειρήσεων του κλάδου, στο πλαίσιο της περιόδου έντονης αβεβαιότητας που διανύουμε. Τα συμπεράσματα της έρευνας καταδεικνύουν για άλλη μια φορά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις του COVID-19 διαρκούν περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν και έχουν επιφέρει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα και τη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από την ανησυχία που εκφράζεται από τους φορείς του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου σχετικά με τη σημαντική απώλεια ρευστότητας, εξαιτίας τόσο του ανείσπρακτου τζίρου του 2020 όσο και της συρρίκνωσης των προκαταβολών για…

Διαβάστε το »