Μέχρι το τέλος Ιουνίου μπορούν να πληρώσουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ οι οποίες ήταν απαιτητές έως 31/5/2021 φυσικά πρόσωπα και εργοδότες που πλήττονται από τον κορωνοϊό.

Ταυτόχρονα παρατάθηκαν για έναν μήνα οι προθεσμίες όλων των επόμενων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

Προϋπόθεση για να καταστεί δικαιούχος οφειλέτης εργοδότης ή επιχείρηση αποτελεί η απασχόληση μισθωτών και η ύπαρξη ενεργού κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 5/11/2020 (κύριου ή δευτερεύοντος με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος 2018), που περιλαμβάνεται σε πίνακα ο οποίος αναφέρει σχετική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε.

Επισημαίνεται ότι ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνεται στην κοινοποιούμενη ΚΥΑ έχει εκ νέου επικαιροποιηθεί σε σχέση με τους αντίστοιχους συνημμένους πίνακες των προγενέστερων ΚΥΑ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υπόχρεοι θα πρέπει να ανατρέξουν στην ΚΥΑ ή στον λογιστή τους προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάγονται στη ρύθμιση.

ΚΥΑ

Για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ, η δόση Μαΐου 2021 θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής στις 30/6/2021 και αντίστοιχα θα τροποποιηθούν και οι καταληκτικές ημερομηνίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων, ενώ κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια των ρυθμίσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται κατά έναν μήνα.

Σε περίπτωση που καταγγελθεί σύμβαση εργασίας εργαζομένων που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής (μέρους ή συνόλου αυτών) ή/και σε περίπτωση που δεν διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση των μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, παύει αυτοδικαίως η παράταση καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές.

Διευκρινίζεται ότι από τα παραπάνω εξαιρούνται μειώσεις προσωπικού που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζομένου και ύπαρξης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν κατά τη διάρκεια του μέτρου, καθώς και οι επιχειρήσεις με συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας λόγω της μορφής, του είδους ή της δραστηριότητάς τους, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις.

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

Διαβάστε επίσης »