Έως το τέλος του 2022 παρατείνεται η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέσω πλασματικών ετών, προκειμένου να μπορούν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων να πάρουν σύνταξη από 7 έως 12 έτη νωρίτερα από το 62ο έτος ή να θεμελιώσουν τα απαιτούμενα έτη προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, όποτε επιθυμούν.

Βέβαια, για όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις μετά την εφαρμογή του «νόμου Κατρούγκαλου» τα πλασματικά έτη κοστίζουν, και μάλιστα πολύ. Συγκεκριμένα, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο εξαρτάται από το ύψος των αμοιβών όταν κατατεθηκε η αίτηση. Συγκεκριμένα υπολογίζεται:

▶ Στο 20% για κύρια και στο 6% για επικουρική επί του μισθού του προηγούμενου, της αίτησης αναγνώρισης, μήνα.

▶ Στα 155 ευρώ για κύρια και στα 42 ευρώ για επικουρική, κατ’ ελάχιστον, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και με την προϋπόθεση ότι τη χρονιά που γίνεται η αναγνώριση καταβάλλεται το ποσό με βάση την ασφαλιστική κλίμακα που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος. Δηλαδή, αν ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει την ανώτατη κλίμακα, η αναγνώριση γίνεται με την κλίμακα αυτή.

Ως πλασματικά μπορούν αναγνωριστούν τα χρόνια από:

1. Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου.

2. Γονική άδεια.

3. Εκπαιδευτική άδεια.

4. Χρόνο σπουδών (μεταλυκειακές σπουδές – πρώτο πτυχίο) ίσο με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά τον χρόνο της αποφοίτησης.

5.Αναγνώριση τέκνων (1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και συνολικά 3 έτη, και συνολικά 5 έτη για τρίτεκνους ή πολύτεκνους).

6. Κενό χρόνο ανάμεσα σε διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, χρόνο από απεργίες, ανεργία (έως 300 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας δωρεάν, αλλά όχι για προσαύξηση σύνταξης, παρά μόνο για θεμελίωση χρόνου ασφάλισης).

Με βάση τις αλλαγές του Ασφαλιστικού που θεσμοθετήθηκαν πριν από δέκα χρόνια, τα πλασματικά έτη που μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος για να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (40 έτη) ή προκειμένου να βελτιώσει το ποσό της ανταποδοτικής σύναξης (π.χ. στο 50% του μέσου μισθού από το 2002 και μετά) κυμαίνονται από 7 (ιδιωτικός τομέας) έως 12 έτη (Δημόσιο).

Και αυτό γιατί στο Δημόσιο τα πλασματικά έτη από τα τέκνα (1-5 έτη) υπολογίζονται επιπλέον των λοιπών πλασματικών, αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αναγνωρίζουν πλασματικά από ανεργία.

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

Χοντρός «τζόγος» µε τον αντικαταστάτη του Mr Χρηµατιστήριο

Ποιοι θέλουν το «μικρό Ελληνικό»

Διαβάστε επίσης »